Over NGC

De Nederlandse Geitenhouders Coöperatie (NGC) is opgericht op 1 januari 2023. De coöperatie is ontstaan uit een fusie tussen het voormalige CBM (Coöperatieve Belangenvereniging Melkgeitenhouderij) en BGNN (Belangenvereniging Geitenhouderij Noord Nederland).

Bestuur

Het bestuur van de NGC bestaat uit Martin Tuinte (voorzitter), Jos Hoefnagel (vicevoorzitter), Léon de Jong (secretaris/penningmeester), William van der Burg, Robert Schuurman, Lia Smit, Riëtte Wissink en Martin Zwiep.

De coöperatie

De coöperatie heeft een raad van commissarissen, die toeziet op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de coöperatie. Voorzitter Remco Ensink, vicevoorzitter Alfons Breij en de leden Hetty Hijink, Evert Jansen en Willie Groot Roessink vormen met elkaar de raad van commissarissen.

NGC

De grondregels van de coöperatie zijn opgenomen in de statuten. Alle aanvullende afspraken zijn opgenomen in de leveringsvoorwaarden.

NGC is aangesloten bij de brancheorganisatie voor Nederlandse inzamelaars en verwerkers van geitenmelk, de Nederlandse Geiten Zuivel Organisatie (NGZO https://www.ngzo.nl/). De NGZO vormt samen met de vakgroep LTO Melkgeitenhouderij het Platform Melkgeitenhouderij (https://platformmelkgeitenhouderij.nl/), dat in 2017 is opgericht. Eén van de project van Platform Melkgeitenhouderij is de Duurzame GeitenZuivel Keten (DGZK https://platformmelkgeitenhouderij.nl/dgzk/), waarin we streven naar een toekomstbestendige en verantwoorde manier van voedselproductie. Dit doen we met de thema’s diergezondheid en dierenwelzijn, energie en klimaat en imago.

Voor de beste verwaarding van de geitenmelk werkt NGC exclusief samen met Rouveen Kaasspecialiteiten ( https://www.rouveen-kaasspecialiteiten.nl/). Deze externe partij zorgt ervoor dat de melk op een goede en rendabele manier verwerkt wordt tot allerlei producten. Rouveen Kaasspecialiteiten produceert bijvoorbeeld geitenkaas met tuinkruiden, bosbessen, koriander en fenegriek.

Logo NGC

Graag laten we de ontwikkeling van ons nieuwe logo aan u zien!

Bekijk hier het filmpje: Logo NGC