Duurzaamheid

De NGC wil op een toekomstbestendige en verantwoorde manier geitenzuivel produceren.

Hiervoor werken we binnen de Duurzame GeitenZuivel Keten (DGZK) sinds 2018 aan de thema’s:

Diergezondheid en dierenwelzijn

Energie en klimaat

Imago

Voor elk van deze thema’s werkt een stuurgroep voor de concrete uitwerking. Al onze melkgeitenhouders nemen deel aan de DGZK. Jaarlijks wordt gekeken naar de invulling van het programma en de thema’s.