Geitenhouder

NGC is een coöperatie die bestaat uit 100 geitenhouders. De bedrijven zitten door het hele land, vooral in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. We laten een aantal van onze geitenhouders graag met u kennismaken.

Wij stellen graag onze geitenhouders aan u voor

Martin Zwiep uit Tiendeveen (Drenthe)

In 2012 ben met mijn vader in maatschap gegaan in zijn melkgeitenbedrijf en in 2020 heb ik het volledig overgenomen. Samen met een team verzorgen we zo’n 1.200 geiten. Op ons bedrijf sturen we op het voer van de geiten voor een maximaal rendement uit de melk. Dat betekent dat we een zo hoog mogelijk vet- en eiwitgehalte in de melk nastreven. Ook doen we onze uiterste best voor de gezondheid van onze geiten; dat is voor de geit fijner en uiteindelijk ook voor ons als geitenhouders. En vanuit de coöperatie wordt geprobeerd samen de beste verwaarding van de melk te realiseren.

Frans Elshoff uit Velthuizen (Gelderland)

In 2000 heb ik de stap gemaakt naar de geitenhouderij. Rond die tijd was er veel vraag naar geitenmelk. Wij hadden destijds een rundveehouderijbedrijf en zagen daar weinig toekomstperspectief voor. Het vrije ondernemerschap in de geitenhouderij sprak ons erg aan.

In de eerste jaren leverden we de geitenmelk particulier, maar daarna kozen we weer voor de coöperatieve vorm. We zijn blij met de samenwerking die we toen met CBM en nu met NGC zijn aangegaan.

Gerrit-Jan Veelersuit Hengevelde (Overijssel)

In 2000 ben ik in contact gekomen met de geitenhouderij. Het was een groeiende markt met genoeg groeikansen, ook voor nieuwe ondernemers. Ik vind het mooi dat we met geitenmelk en -kaas een gezond product op de markt brengen. Het coöperatieve van NGC spreekt ons aan; wij zijn verzekerd van de afname van onze melk en hebben in de achterliggende jaren een goede melkprijs ontvangen. Wij zien groei in onze coöperatie en doordat we een groot deel van de Nederlandse melk vertegenwoordigen, tellen we mee in de markt en kunnen ze niet om ons heen.

Germ de Vries uit Oldelamer (Friesland)

De voorliefde voor geiten is ontstaan in mijn jeugd. Ik ben opgegroeid met hobbygeiten op het erf, waar we mee naar tentoonstellingen gingen en die we bij de melkcontrole hadden. In 2002 hebben we ons melkveebedrijf met koeien uitgebreid met geiten. We konden destijds – zonder al te veel investeringen – een miljoen liter melk extra produceren (geen aanschaf van quotum).